Předepínací matice HEICO-TEC®
Konstrukce a funkčnost

Aufbau und Funktion

 

  1. Tělo předepínací matice (1) se našroubuje na hlavní závit, stejně jako normální matice, ale neutáhne se.

  2. Okolo hlavního závitu je v těle matice uspořádáno několik tlačných šroubů (2a) prodloužených tlačnými čepy (2b). Utahované tlačné šrouby se přes tlačné čepy opřou o povrch dílu a předepínají hlavní šroub. Takto vytvořené předpětí je čistě osové. Nenamáhá tedy šroub ani krutem ani ohybem.

  3. Kalený disk (3) chrání dosedací plochu spojovaného dílu před vysokým tlakem způsobeným tlačnými čepy.