HEICO-TEC®
Montagesjablonen

HEICO-TEC® Assembly template

Assembleren is snel en eenvoudig met de HEICO-TEC® Voorspanmoer. Aanvullend op de montagehandleiding is tevens een montagesjabloon beschikbaar voor de standaard productrange.

Het sjabloon helpt monteurs de drukbouten in de juiste volgorde vast te zetten, en is bijgevoegd bij de voorspanmoer. De volgorde van vastzetten is aangegeven middels het kleurenpatroon op het sjabloon. Bijvoorbeeld eerst de oranje, vervolgens blauw en tot slot de witte. Deze cyclus wordt herhaald tot dat de momentsleutel aangeeft dat het gewenste aanhaalmoment is bereikt.

Voor eenvoudige registratie kunnen het aanhaalmoment en de montagedatum worden genoteerd op het sjabloon. Deze kan vervolgens gearchiveerd worden, als bewijs dat de procedure correct is uitgevoerd.

HEICO-TEC® korte handleiding