Zasada działania

Podkładki klinujące HEICO-LOCK®

Functional Principle

System HEICO-LOCK® w odróżnieniu od innych metod zabezpieczających połączenia śrubowe przed luzowaniem działa w oparciu o napięcie wytworzone w śrubie podczas dokręcania a nie o tarcie powstałe na powierzchniach współpracujących.

  • System stanowią dwa jednakowe stalowe pierścienie posiadające na każdej z powierzchni nacięcia, na jednej w kształcie klinów a na drugiej promieniowo rozłożonych ząbków, zestawione w zespół powierzchniami klinowymi do wewnątrz i w ten sposób tworzące podkładkę
  • Podczas dokręcania śruby ząbki znajdujące się na zewnętrznej powierzchni podkładki wchodzą w głąb materiału elementów łączonego i łączącego tworząc z nimi połączenia kształtowe
  • Klinowy efekt blokujący uzyskuje się dzięki różnicy w podziałce: kąt nachylenia klinów jest większy od kąta wzniosu linii śrubowej gwintu współpracującej śruby
  • Podczas odkręcania śruby, dzięki utworzonym uprzednio połączeniom kształtowym górny element podkładki przesuwa się po elemencie dolnym. W efekcie zwiększa się wysokość podkładki a różnica w podziałce skutkuje wzrostem napięcia w śrubie
  • Odkręcenie śruby wiąże się z przyrostem jej napięcia i koniecznością jego pokonania. Oznacza to, że samoczynne poluzowanie się połączenia śrubowego jest niemożliwe

Ustawienia prywatności

Używamy cookies na naszej stronie internetowej w celu zapewnienia lepszej obsługi użytkownika. Oprócz niezbędnych plików cookie, które zapewniają działanie naszej strony internetowej, mają Państwo możliwość swobodnego wyrażania zgody na stosowanie dalszych plików cookie, aby móc korzystać z naszej strony internetowej w pełnym zakresie.

Komfort

Komfortowe pliki cookie dają dostęp do zaawansowanych funkcji strony internetowej (np. mapy lub filmy) i poprawiają wrażenia odwiedzających. Zastosowanie: Google Maps, Youtube

Statystyki

Pliki cookie dotyczące wydajności gromadzą anonimowe informacje o wizytach użytkowników i ich interakcjach z naszą stroną internetową. Pozwala nam to na dalszy rozwój i doskonalenie funkcjonalności strony internetowej. Wyłączenie tych plików cookie może mieć wpływ na działanie strony internetowej.

Podstawowe

Funkcjonalne pliki cookie, które są niezbędne do optymalizacji prawidłowego wyglądu strony  internetowej.

Odmowa
Otwarte preferencje