Zasada działania

Podkładki klinujące HEICO-LOCK®

Functional Principle

System HEICO-LOCK® w odróżnieniu od innych metod zabezpieczających połączenia śrubowe przed luzowaniem działa w oparciu o napięcie wytworzone w śrubie podczas dokręcania a nie o tarcie powstałe na powierzchniach współpracujących.

  • System stanowią dwa jednakowe stalowe pierścienie posiadające na każdej z powierzchni nacięcia, na jednej w kształcie klinów a na drugiej promieniowo rozłożonych ząbków, zestawione w zespół powierzchniami klinowymi do wewnątrz i w ten sposób tworzące podkładkę
  • Podczas dokręcania śruby ząbki znajdujące się na zewnętrznej powierzchni podkładki wchodzą w głąb materiału elementów łączonego i łączącego tworząc z nimi połączenia kształtowe
  • Klinowy efekt blokujący uzyskuje się dzięki różnicy w podziałce: kąt nachylenia klinów jest większy od kąta wzniosu linii śrubowej gwintu współpracującej śruby
  • Podczas odkręcania śruby, dzięki utworzonym uprzednio połączeniom kształtowym górny element podkładki przesuwa się po elemencie dolnym. W efekcie zwiększa się wysokość podkładki a różnica w podziałce skutkuje wzrostem napięcia w śrubie
  • Odkręcenie śruby wiąże się z przyrostem jej napięcia i koniecznością jego pokonania. Oznacza to, że samoczynne poluzowanie się połączenia śrubowego jest niemożliwe