HEICO-LOCK®
Kombi-Brickor

HEICO-LOCK® Combi-Washers

Det effektivt kombinerade säkringssystemet för högt förspända skruvförbindelser.

HEICO-LOCK® kombi-brickor erbjuder snabb och enkel montering, speciellt under svåra monterings situationer. Kombinera den användarvänliga HEICO-LOCK® kombi-brickan med alla kommersiellt tillgängliga skruvtyper från era leverantörer snabbt och enkelt.

  • Enkel montering och permanent förbindelse tack vare flikarna
  • Kan kombineras med alla tillgängliga skruvtyper
  • Tillgängligt även i små beställningskvantiteter
  • Flexibelt användande för olika typer av skruvtyper
  • Permanent låsning och korrekt placering av HEICO-LOCK® killåsningsbricka
  • Kan återanvändas flera gånger
  • Kostnadsbesparing genom ökad produktivitet
  • Tillgängligt i stål och rostfritt stål med smal och bred kontaktyta
  • Tillgängligt från M8 till M16
  • Kan levereras komplett förmonterade vid förfrågan

Skräddarsydd exakt till dina önskemål

Vi levererar HEICO-LOCK® kombi-brickor för att möta era behov. Montera HEICO-LOCK® kombi-brickor på era befintliga skruvar, snabbt och enkelt. Ni kan välja att utföra detta steg själva eller låta oss leverera förmonterade skruvar färdiga för montering.

HEICO-LOCK® kombi-brickor passar alla kommersiellt tillgängliga skruvtyper, vilket ger dig en avgörande fördel då kombibrickan gör det möjligt att optimera era inköp och samtidigt spara på lagerutrymme. Dra också nytta av vår korta leveranstid och attraktiva små inköpsvolymer.

Användningsområden

TILLVERKNING

TILLVERKNING

MONTERING

MONTERING

ANLÄGGNINGSTEKNIK

ANLÄGGNINGSTEKNIK