Design och funktion
av HEICO-TEC® Spännmutter

Aufbau und Funktion

 

  1. Mutterkroppen (1) skruvas ner på huvudgängan precis som en vanlig mutter - men bara med handkraft.

  2. Ett flertal tryckskruvar (2a) med tillhörande tryckstift (2b) är placerade runt huvudgängan genom mutterkroppen. När tryckskruvarna dras åt pressas stiften mot underlaget samtidigt som huvudgängan förlängs. Förspänningen är helt axial och fri från vrid eller böjmoment.

  3. Den härdade skivan (3) skyddar underlaget från höga punktlaster från tryckstiften.