Testlaboratorium

Testlabbet hos HEICO group erbjuder support i utveckling av nya och innovativa produkter för skruvförbindelser. Existerande produkter testas kontinuerligt enligt gällande riktlinjer (t.ex. 25201–4,DIN EN ISO 16047), både internt och genom oberoende testinstitut (t.ex. IMA Dresden, Fraunhofer IPA, DIBt). Vårt testlaboratorium erbjuder också olika testmöjligheter för utvärdering av HEICO produkter för kundunika applikationer. Genom att erbjuda Teknisk support och genomföra experimentella tester på kundspecifika applikationer framför ögonen på användaren, kan optimal säkerhet garanteras.

TESTRIGGAR OCH
MÄTTEKNOLOGI

 • Vibrations testriggar enligt DIN 65151/ DIN 25201-4 (M6 - M30 / ¼“ – 1 1/8“ )
 • Vibrations testrigg enligt NASM 1312–7
 • Moment-förspänningskraft testrigg enligt ISO 16047 (M16 – M30 / 5/8” – 1 1/8”)
 • Testmöjligheter för klämkrafter upp till 5000 kN
 • Saltspray kammare för tester enligt DIN EN ISO 9227
 • Vickers hårdhetsmätutrustning enligt DIN EN ISO 6507–1
 • Utrustning för att mäta förlust av kraft
 • Utrustning för preparering av detaljer för testning (t.ex. hårdhets slipning)
 • Mikroskop analysutrustning
 • Modern mjukvara för mätning av datainsamling och utvärdering

SERVICE ÖVERSIKT

 • Experimentella tester av låsegenskaper enligt DIN 25201–4 appendix B, DIN 65151 och ISO 16130
 • Beräkning av friktionskoefficienter t.ex., enligt DIN ISO 16047
 • Forskning & Utveckling
 • Kvalitetskontroll
 • Kundspecifika tester och testrapporter
 • Teknisk support i dimensionering och beräkning av skruvförband (I enlighet med VDI 2230 blad 1)
 • På platsen träning och interna seminarier
 • Specialiserade föredrag av professionella förbund (tex. VDI kunskaps forum, DVM)

SAMVERKANDE TESTINSTITUT

 • TÜV Süd
 • Cologne University of Applied Sciences (TH Köln)
 • CETIM, Frankrike
 • IMA Dresden
 • DIBt
 • DNV GL
 • Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
 • Technical University of Darmstadt
 • Zwickau University of Applied Sciences (FH)