Testlaboratorium

Testlabbet hos HEICO group erbjuder support i utveckling av nya och innovativa produkter för skruvförbindelser. Existerande produkter testas kontinuerligt enligt gällande riktlinjer (t.ex. 25201–4,DIN EN ISO 16047), både internt och genom oberoende testinstitut (t.ex. IMA Dresden, Fraunhofer IPA, DIBt). Vårt testlaboratorium erbjuder också olika testmöjligheter för utvärdering av HEICO produkter för kundunika applikationer. Genom att erbjuda Teknisk support och genomföra experimentella tester på kundspecifika applikationer framför ögonen på användaren, kan optimal säkerhet garanteras.

TESTRIGGAR OCH
MÄTTEKNOLOGI

 • Vibrations testriggar enligt DIN 65151/ DIN 25201-4 (M6 - M30 / ¼“ – 1 1/8“ )
 • Vibrations testrigg enligt NASM 1312–7
 • Moment-förspänningskraft testrigg enligt ISO 16047 (M16 – M30 / 5/8” – 1 1/8”)
 • Testmöjligheter för klämkrafter upp till 5000 kN
 • Saltspray kammare för tester enligt DIN EN ISO 9227
 • Vickers hårdhetsmätutrustning enligt DIN EN ISO 6507–1
 • Utrustning för att mäta förlust av kraft
 • Utrustning för preparering av detaljer för testning (t.ex. hårdhets slipning)
 • Mikroskop analysutrustning
 • Modern mjukvara för mätning av datainsamling och utvärdering

SERVICE ÖVERSIKT

 • Experimentella tester av låsegenskaper enligt DIN 25201–4 appendix B, DIN 65151 och ISO 16130
 • Beräkning av friktionskoefficienter t.ex., enligt DIN ISO 16047
 • Forskning & Utveckling
 • Kvalitetskontroll
 • Kundspecifika tester och testrapporter
 • Teknisk support i dimensionering och beräkning av skruvförband (I enlighet med VDI 2230 blad 1)
 • På platsen träning och interna seminarier
 • Specialiserade föredrag av professionella förbund (tex. VDI kunskaps forum, DVM)

SAMVERKANDE TESTINSTITUT

 • TÜV Süd
 • Cologne University of Applied Sciences (TH Köln)
 • CETIM, Frankrike
 • IMA Dresden
 • DIBt
 • DNV GL
 • Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
 • Technical University of Darmstadt
 • Zwickau University of Applied Sciences (FH)

Privata inställningar

Vi använder cookies på vår websida för att erbjuda en bättre användarupplevelse. I tillägg till grundläggande cookies vilket garanterar prestandan på websidan, har du möjlighet att frivilligt acceptera användandet av ytterligare cookies och på så sätt ha möjlighet att använda vår hemsida i sin fulla potential.

Komfort

Komfort cookies ger dig tillgång till avancerade funktioner på hemsidan (tex. Karta eller videos) och ökar besökarens upplevelse. and improve the visitor experience. Används för: Google Maps, Youtube

Statistik

Utförande cookies samlar in anonym information om din visit och hur du interagerar med websidan. Detta gör det möjligt för oss ytterligare utveckala och förbättra funktionaliteten på websidan. Inaktivering av dessa cookies kan påverka prestandan på websidan.

Grundläggande

Funktionella cookies, vilka är viktiga för att optimera ett korrekt utseende på websidan.

Vägra
Öppna preferenser