HEICO-FORM
Zastudena tvářené díly

Kvalita pro nejnáročnější

HEICO-FORM Kaltfließpressteile

V úzké spolupráci se zákazníkem jsou postupně nalézána řešení, která optimálně naplňují individuální požadavky zákazníka.

Díky tomuto postupu je HEICO group schopná nahrazovat obráběné díly tvářenými bez ohledu na úzké tolerance. Toto přináší výhody související s optimalizací vlastností použitého materiálu a jeho úsporou.

TO JE HEICO

Cílený rozvoj strojního vybavení a vůle investovat do zdokonalování nástrojů a výrobních procesů zajišťuje skupině HEICO silný růst a poskytuje základnu pro tržně orientovaný hodnotový řetězec.