HEICO-FORM
Kallformade detaljer

Kvalité för högsta krav

HEICO-FORM

I tätt samarbete med kunden utvecklas lösningsorienterade processteg och anpassas optimalt till kundens egna krav.

Genom denna process kan HEICO gruppen ersätta gjutna och svarvade detaljer med kallformade komponenter trots snäva toleranser. Detta ger fördelar genom att optimera materialegenskaper genom kallformning och reducerad materialåtgång.

DETTA ÄR HEICO

Den målinriktade expansionen av maskinparken och strävan att investera i innovativa verktyg och produktionsprocesser säkerställer HEICO groups starka tillväxt och formar basen för en marknadsorienterad värdekedja.