HÅLLBARHET OCH ANSVAR

HEICO Group har erbjudit sina kunder tillförlitliga lösningar inom fästelements teknologin sedan 1900. I ett familjeföretag är det vårt ansvar att tänka på framtida generationer. Hur kommer de att leva? Hur kommer deras vardag att se ut? Hur kan HEICO, en traditionell företagsgrupp, överleva i en snabbt föränderlig värld?

En av vår tids viktigaste uppgifter är att bidra till en mer hållbar ekonomi och samhälle. I detta ingår också att ifrågasätta sig själv och ompröva lösningar. Anpassning och förändring har alltid varit en del av vår 120-åriga historia. Därav ser vi på framtiden med optimism och tar oss an denna utmaning – med nya idéer, progressivt tänkande, innovativa åtgärder och en djupgående hållbarhetsstrategi.

VAD BETYDER HÅLLBARHET FÖR HEICO?

Begreppet hållbarhet blir allt viktigare i vår vardag. Det hänvisar till användningen av resurser som bevarar den naturliga återvinningsförmågan hos vår planets ekosystem.

Men vad betyder hållbarhet mer specifikt för HEICO Group?

Varsam resursanvändning

En av grundpelarna i vårt hållbarhetskoncept är varsam användning av resurser. Vi har implementerat ett energiledningssystem i enlighet med DIN EN ISO 50001 för detta ändamål. Det inkluderar inte bara efterlevnad av lagkrav, utan strävar också efter ständiga förbättringar av energiprestandan. Regelbundna avstämningar av de strategiska och operativa energimålen hjälper oss att hålla ett öga på vårt mål.

En stor omplanering av vårt mätkoncept under den pågående omstruktureringen säkerställer att detta blir ännu mer transparent, mer exakt och mer målinriktat i framtiden.

Energieffektivitet

Vårt mål är att få 60 % av den energi vi behöver från förnybara resurser. Nödvändiga åtgärder ska vara på plats till 2022. Dessutom arbetar vi hårt för att minska vårt totala energibehov. För att hjälpa till att uppnå detta håller galvaniseringsanläggningen på att demonteras och kommer att ersättas av en lackbeläggningsprocess för möbelspiken.

Dessutom kan vi spara ytterligare energi framöver genom att minska tryckluftsförbrukningen genom läckagetester.

Socialt engagemang

Vår hållbarhetsstrategi är inte begränsad till ekologiska aspekter. Vi är också medvetna om vårt sociala ansvar. Därför stödjer vi lokala föreningar och organisationer och erbjuder skolklasser, dagis och andra institutioner möjlighet till praktiska lektioner i samarbete med HEICO. Vår HEICO djur paddock i anslutning till företagets lokaler i Ense-Höingen är ett lärorikt äventyr för såväl ung som gammal.

Lärlingsutbildning och internutbildning

Hållbarhet återspeglas också i våra pågående utbildningsprogram. Varje år erbjuder vi inte bara ett antal attraktiva utbildningsplatser för ungdomar, utan utbildar även befintliga kollegor genom informativa, specialiserade utbildningsprogram

Hälsa och säkerhet på jobbet

Våra medarbetares välmående är viktigt för oss. Fullständig hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är därför en av våra högsta prioriteringar. Vi följer regler för allmän hälsa och säkerhet, samt för arbetstider och raster för att skydda våra anställdas hälsa och förebygga arbetsplatsrelaterade sjukdomar.

Certifiering

Ansvarsfull användning av miljö och resurser är vår filosofi inom produktutveckling samt vid design av våra processer. Det är därför HEICO Umformtechnik GmbH också är certifierad enligt ISO 14001.

Med denna certifiering har vi gjort det till vår uppgift att göra vår produktion mer hållbar och miljövänlig från första till sista steget. Först med inköp, råvaran måste uppfylla vissa standarder; genom minskning av miljöskadliga och farliga ämnen som t ex olja i produktionen, till minskning av avfall, sträcker sig hållbarhetskonceptet över hela livscykeln för våra produkter.

Vi är glada och stolta över att ha tagit ytterligare ett steg mot en mer hållbar framtid med den framgångsrika ISO 14001-certifieringen.

 

HÅLLBARHETSSIFFROR

 

VÅRA FRAMGÅNGSSAGOR

Demontering av galvaniseringsanläggningen

Demontering av galvaniseringsanläggningen

Ta reda på hur vi kan spara 30 % av det totala energibehovet genom att helt demontera galvaniseringsenheten.

Läs mer

HEICO DJUR PADDOCK

HEICO DJUR PADDOCK

Upptäck, upplev och lär dig: Vår HEICO djur paddock erbjuder praktiskt och pedagogiskt innehåll.

Läs mer

Privata inställningar

Vi använder cookies på vår websida för att erbjuda en bättre användarupplevelse. I tillägg till grundläggande cookies vilket garanterar prestandan på websidan, har du möjlighet att frivilligt acceptera användandet av ytterligare cookies och på så sätt ha möjlighet att använda vår hemsida i sin fulla potential.

Komfort

Komfort cookies ger dig tillgång till avancerade funktioner på hemsidan (tex. Karta eller videos) och ökar besökarens upplevelse. and improve the visitor experience. Används för: Google Maps, Youtube

Statistik

Utförande cookies samlar in anonym information om din visit och hur du interagerar med websidan. Detta gör det möjligt för oss ytterligare utveckala och förbättra funktionaliteten på websidan. Inaktivering av dessa cookies kan påverka prestandan på websidan.

Grundläggande

Funktionella cookies, vilka är viktiga för att optimera ett korrekt utseende på websidan.

Vägra
Öppna preferenser