Induktionshärdnings-teknologi

HEICO Group erbjuder modern avancerad induktionshärdningsteknologi speciellt för massproduktion av mindre detaljer. Med hjälp av vår egen mekaniska ingenjörsavdelning och konsultation av olika specialister inom härdningsteknologi, har det varit möjligt att utveckla maskiner med hög processtyrning som ger hög prestanda på varje detalj.

Den induktiva härdningsprocessen innefattar korrekt partiell härdning av kallformade detaljer. Med hjälp av denna precisa härdningsprocess kan vi tillgodose och uppfylla kundernas speciella komponentkrav speciellt när det gäller ythårdhet. Kunderna uppskattar denna process, då det är möjligt att selektivt härda hårt belastade områden på detaljen. Det är därför fullt möjligt att tillgodose kundkrav som inkluderar extraordinära geometrier på detaljen – allt från en och samma källa.

Induktionshärdningen från HEICO Group gäller för medium och högt frekvensområde. I tillägg så används en härdningsugn vilket hjälper till att få detaljen avstressad och på det sättet förhindra sprickor. En 100% testkontroll med virvelström tjänar också som ett viktigt verktyg för en hög kvalitetskontroll. Ytterligare en fördel är den påföljande metallurgiska och strukturella analysen som fortgår i det teknologiskt avancerade interna testlaboratoriet av utbildad specialist personal. HEICO Group har en helautomatisk hårdhetstestare att tillgå, som opererar i testintervallet mellan 0.05 - 30 kg. I tillägg har kunder till HEICO möjlighet att erhålla grafiska testprofiler och/eller individuella testrapporter, som en försäkran om att kvalitén på härdningsprocessen är enligt deras egna krav.

Hela induktionshärdningsprocessen är fullt kontrollerad med modern mjukvara för process övervakning. Induktionshärdningssystemen och härdningsugnen följer CQI-9 standard, vilket är nödvändigt för fordonsindustrin gällande utvärderingar av värmebehandlingsprocesser. Dessutom utförs en statistisk anpassad processkontroll genom hela processen. Ytterligare ett verktyg för att ge kunder till HEICO Group en optimal kvalité på deras härdade detaljer.

Framtida utveckling, förbättring och anpassning av hela fabriken till modern teknisk standard ligger hela tiden i framkant hos Heico. Företagets egen avdelning för verktygsframställning erbjuder de nödvändiga grundstenarna. Verktyg och induktorer kan produceras externt och internt av kvalificerad personal så att de matchar kraven på kundens order. Om detta kan kunderna förlita sig på genom kunskap och färdigheter från över 100 års erfarenhet från kallformning, Tillsammans med företagets övergripande riktning, och den höga standarden på fordonsindustrin skapas en synergieffekt som alla kunder till Heico Group drar nytta av både hållbart och märkbart.

Privata inställningar

Vi använder cookies på vår websida för att erbjuda en bättre användarupplevelse. I tillägg till grundläggande cookies vilket garanterar prestandan på websidan, har du möjlighet att frivilligt acceptera användandet av ytterligare cookies och på så sätt ha möjlighet att använda vår hemsida i sin fulla potential.

Komfort

Komfort cookies ger dig tillgång till avancerade funktioner på hemsidan (tex. Karta eller videos) och ökar besökarens upplevelse. and improve the visitor experience. Används för: Google Maps, Youtube

Statistik

Utförande cookies samlar in anonym information om din visit och hur du interagerar med websidan. Detta gör det möjligt för oss ytterligare utveckala och förbättra funktionaliteten på websidan. Inaktivering av dessa cookies kan påverka prestandan på websidan.

Grundläggande

Funktionella cookies, vilka är viktiga för att optimera ett korrekt utseende på websidan.

Vägra
Öppna preferenser