HEICO-LOCK® HLK-Brickor
för stålkonstruktion

HEICO-LOCK® HLK-Washers

HEICO-LOCK® HLK-brickor levererar en antivibrations säker lösning av hög kvalité för HV set enligt DIN EN 14399–4 och DIN EN 14399–8.

Även under extrema vibrationer eller svåra dynamiska laster i stålkonstruktioner erbjuder HEICO-LOCK® HLK-brickor, som är godkända av det Tyska Institutet för byggnadsteknik (DIBt), maximal pålitlighet. På grund av den förstorade radien på HV skruvar är HEICO-LOCK® HLK-brickor fasade på innerdiametern för att kunna garantera optimal ytkontakt vid åtdragning.

  • Designade för att säkra HV set enligt DIN EN 14399-4 och DIN EN 14399-8
  • Ersätta brickor enligt DIN EN 14399-6
  • Kan användas för skruvförband av kat. A till E enligt DIN EN 1993-1-8, a. o. lämpliga för glidsäkra förbindelser
  • Godkänd och certifierad produkt för konstruktion (Certifierad konformitet)
  • Godkänd för användning av Tyska Institutet för byggnadsteknik (DIBt) godkännande No Z-14.4-702
  • Enkel att montera och demontera (HLK-brickor levereras förmonterade som par)
  • Den dubbla avfasningen säkerställer att HEICO-LOCK® HLK-brickor inte kan monteras felaktigt, för att förhindra felanvändning
  • Högt korrossionsmotstånd genom zinkflake ytbehandling
  • Tillgängligt för HV set från M12 upp till M36

Användningsområden

STÅLKONSRUKTION

STÅLKONSRUKTION

BROKONSTRUKTION

BROKONSTRUKTION

SPECIAL STÅLKONSTRUKTION

SPECIAL STÅLKONSTRUKTION

Privata inställningar

Vi använder cookies på vår websida för att erbjuda en bättre användarupplevelse. I tillägg till grundläggande cookies vilket garanterar prestandan på websidan, har du möjlighet att frivilligt acceptera användandet av ytterligare cookies och på så sätt ha möjlighet att använda vår hemsida i sin fulla potential.

Komfort

Komfort cookies ger dig tillgång till avancerade funktioner på hemsidan (tex. Karta eller videos) och ökar besökarens upplevelse. and improve the visitor experience. Används för: Google Maps, Youtube

Statistik

Utförande cookies samlar in anonym information om din visit och hur du interagerar med websidan. Detta gör det möjligt för oss ytterligare utveckala och förbättra funktionaliteten på websidan. Inaktivering av dessa cookies kan påverka prestandan på websidan.

Grundläggande

Funktionella cookies, vilka är viktiga för att optimera ett korrekt utseende på websidan.

Vägra
Öppna preferenser