HEICO-LOCK® HLK-Brickor
för stålkonstruktion

HEICO-LOCK® HLK-Washers

HEICO-LOCK® HLK-brickor levererar en antivibrations säker lösning av hög kvalité för HV set enligt DIN EN 14399–4 och DIN EN 14399–8.

Även under extrema vibrationer eller svåra dynamiska laster i stålkonstruktioner erbjuder HEICO-LOCK® HLK-brickor, som är godkända av det Tyska Institutet för byggnadsteknik (DIBt), maximal pålitlighet. På grund av den förstorade radien på HV skruvar är HEICO-LOCK® HLK-brickor fasade på innerdiametern för att kunna garantera optimal ytkontakt vid åtdragning.

  • Designade för att säkra HV set enligt DIN EN 14399-4 och DIN EN 14399-8.
  • Ersätta brickor enligt DIN EN 14399-6
  • Godkänd och certifierad produkt för konstruktion (Certifierad konformitet)
  • Godkänd för användning av Tyska Institutet för byggnadsteknik (DIBt) godkännande No Z-14.4-702
  • Enkel att montera och demontera (HLK-brickor levereras förmonterade som par)
  • Den dubbla avfasningen säkerställer att HEICO-LOCK® HLK-brickor inte kan monteras felaktigt, för att förhindra felanvändning
  • Högt korrossionsmotstånd genom zinkflake ytbehandling
  • Tillgängligt för HV set från M12 upp till M36

Användningsområden

STÅLKONSRUKTION

STÅLKONSRUKTION

BROKONSTRUKTION

BROKONSTRUKTION

SPECIAL STÅLKONSTRUKTION

SPECIAL STÅLKONSTRUKTION