Effektivitet

Optimerade process procedurer, modern anläggning, mindre materialinmatning och en högre produktivitet erbjuder ett attraktivt servicepaket som genererar kostnadsfördelar för kunderna.

HEICO’s egen verktygsdesignavdelning levererar den nödvändiga expertisen för komplexa detaljgeometrier. Genom användandet av steg-verktyg och varmformnings process, produceras kallformade komponenter på moderna flerstegs pressar. Borrning, gängning, rullning och likaså svarvning och fräsnings operationer är också möjliga.

Hållbarheten på kundens produkt kan optimeras genom att öka slitageförmågan med en intern induktionshärdningsprocess på en del av detaljen. På detta sätt märker kunden rent ekonomiskt vad processeffektiviteten kan innebära.

Olika material används för att producera kallformade detaljer:

  • Ythärdat och värmebehandlingsbart stål
  • Rostfritt stål
  • Aluminium
  • Koppar
  • Mässing
  • Special material och legeringar