FUNKČNÍ PRINCIP

HEICO-LOCK® Klínové samojistné podložky

Functional Principle

Důležitým rysem klínových samojistných podložek HEICO-LOCK®, který je odlišuje od jiných běžně dostupných systémů je, že pro zajištění šroubu je využito předpětí namísto tření

  • Klínový povrch na vnitřní straně samojistné podložky, radiální zuby na vnější straně
  • Zamezení vzájemného pohybu, vtiskem radiálních zubů do příslušné dosedací plochy (během Pohyb systému je možný pouze mezi vnitřními plochami podložek, což automaticky vyvolá samojistnost systému
  • Zvýšení svěrné síly