VÝHODY reakčních matic HEICO-TEC®

 • Úspora místa
  Na rozdíl od jiných podobných výrobků mají, co se týče těla matice a podložky, Reakční matice HEICO-TEC® stejné rozměry jako Předepínací matice HEICO-TEC®. To znamená, že nevyžadují žádný dodatečný prostor.
 • Opakovaně použitelné
  Reakční matice HEICO-TEC® jsou opakovaně použitelné. Během utahování a povolování se šroubový spoj nepoškodí.
 • Kompatibilní
  Reakční matice HEICO-TEC® splňují požadavky normy ISO 898-2. Slouží jako náhrada jakékoli konvenční matice stejné pevnostní třídy, nesmí se však použít k předepínání.
 • Pružné
  Na rozdíl od pružných nebo talířových podložek, které se jednoduše zploští a jsou pak neúčinné, Reakční matice HEICO-TEC® zůstávají pružné až do maximálního zatížení šroubu dle ISO-898-1.
 • Odolné
  Čím je šroub v porovnání se spojovanými díly pružnější, tím menšímu zatížení bude vystaven. Díky prohnutí, Reakční matice HEICO-TEC® , snižují zatížení šroubu, a tak zvyšují odolnost šroubového spoje.
 • Bezpečné
  Pružnější spoj je méně náchylný k samovolnému povolení. Přidaná elasticita kumulovaná v Reakční matici HEICO-TEC® neutralizuje ztrátu předpětí způsobenou sesednutím a tečením materiálu. Takto je zajištěno, že zůstává spoj bezpečně utažen.

HEICO-TEC JEŠTĚ LEPŠÍ VOLBA

Reakční matice HEICO-TEC® poskytuje jednoznačné výhody oproti jiným produktům:

Šestihranné matice

Konvenční šestihranné matice jsou tuhé a málo pružné.

Problém:
Předepínací síla, která se v závitu projevuje jako napětí, vyvolá v dosedací ploše šestihranné matice stejně velkou tlakovou sílu. Následkem toho, je předepínací síla silně vychýlena k prvním závitům, a to vede k nerovnoměrnému rozložení zatížení. Toto je důvod proč šrouby praskají často v těchto místech.

Hex nuts

Pružné podložky

Každý šroubový spoj (modrá) ztrácí vlivem sesednutí a tečení materiálu Δf předepínací sílu ΔF. Ve snaze, jednak prodloužit živostnost a jednak působit proti samovolnému uvolnění šroubového spoje, se často ke zvýšení elasticity spoje používají standardní pružné podložky.

Problém:

Pružné podložky jsou již zploštěny pod 50% předepínací síly (oranžová). Proto jsou neúčinné.

Spring washers

Reakční matice jiných výrobců

Reakční matice nabízejí také jiní výrobci.

Problém:

Jejich matice mívají obvykle větší vnější průměr a větší podložku než předepínací matice na protější straně spoje. Proto zabírají více místa.

Reaction nuts of other manufacturers

Privacy settings

We use cookies on our website in order to provide a better user experience. In addition to essential cookies which ensure the performance of our website, you have the option to freely agree to the use of further cookies in order to be able to use our website to its full extent.

Comfort

Comfort cookies give you access to advanced features of the website (e.g. maps or videos) and improve the visitor experience. Use of: Google Maps, Youtube

Statistics

Performance cookies collect anonymous information about your visit and how you interact with our website. This enables us to further develop and improve the functionality of the website. Disabling these cookies may affect the performance of the website.

Basic

Functional cookies, which are essential to optimise the correct appearance of the website.

Refuse
Open preferences