VÝHODY reakčních matic HEICO-TEC®

 • Úspora místa
  Na rozdíl od jiných podobných výrobků mají, co se týče těla matice a podložky, Reakční matice HEICO-TEC® stejné rozměry jako Předepínací matice HEICO-TEC®. To znamená, že nevyžadují žádný dodatečný prostor.
 • Opakovaně použitelné
  Reakční matice HEICO-TEC® jsou opakovaně použitelné. Během utahování a povolování se šroubový spoj nepoškodí.
 • Kompatibilní
  Reakční matice HEICO-TEC® splňují požadavky normy ISO 898-2. Slouží jako náhrada jakékoli konvenční matice stejné pevnostní třídy, nesmí se však použít k předepínání.
 • Pružné
  Na rozdíl od pružných nebo talířových podložek, které se jednoduše zploští a jsou pak neúčinné, Reakční matice HEICO-TEC® zůstávají pružné až do maximálního zatížení šroubu dle ISO-898-1.
 • Odolné
  Čím je šroub v porovnání se spojovanými díly pružnější, tím menšímu zatížení bude vystaven. Díky prohnutí, Reakční matice HEICO-TEC® , snižují zatížení šroubu, a tak zvyšují odolnost šroubového spoje.
 • Bezpečné
  Pružnější spoj je méně náchylný k samovolnému povolení. Přidaná elasticita kumulovaná v Reakční matici HEICO-TEC® neutralizuje ztrátu předpětí způsobenou sesednutím a tečením materiálu. Takto je zajištěno, že zůstává spoj bezpečně utažen.

HEICO-TEC JEŠTĚ LEPŠÍ VOLBA

Reakční matice HEICO-TEC® poskytuje jednoznačné výhody oproti jiným produktům:

Šestihranné matice

Konvenční šestihranné matice jsou tuhé a málo pružné.

Problém:
Předepínací síla, která se v závitu projevuje jako napětí, vyvolá v dosedací ploše šestihranné matice stejně velkou tlakovou sílu. Následkem toho, je předepínací síla silně vychýlena k prvním závitům, a to vede k nerovnoměrnému rozložení zatížení. Toto je důvod proč šrouby praskají často v těchto místech.

Hex nuts

Pružné podložky

Každý šroubový spoj (modrá) ztrácí vlivem sesednutí a tečení materiálu Δf předepínací sílu ΔF. Ve snaze, jednak prodloužit živostnost a jednak působit proti samovolnému uvolnění šroubového spoje, se často ke zvýšení elasticity spoje používají standardní pružné podložky.

Problém:

Pružné podložky jsou již zploštěny pod 50% předepínací síly (oranžová). Proto jsou neúčinné.

Spring washers

Reakční matice jiných výrobců

Reakční matice nabízejí také jiní výrobci.

Problém:

Jejich matice mívají obvykle větší vnější průměr a větší podložku než předepínací matice na protější straně spoje. Proto zabírají více místa.

Reaction nuts of other manufacturers