REAKČNÍ MATICE
HEICO-TEC®

HEICO-TEC® Reaction Nuts

Reakční matice HEICO-TEC® jsou ideálním doplňkem Předepínacích matic HEICO-TEC® pro průchozí díry.

Pokud již využíváte Předepínací matice HEICO-TEC® pro předepínání spojů, potřebujete také odpovídající reakční matici na druhé straně šroubu. Díky svému speciálnímu tvaru, se Reakční matice HEICO-TEC® může pružně prohnout. Čím je šroubový spoj pružnější tím je odolnější a bezpečnější proti samovolnému povolení.

VÝHODY REAKČNÍCH MATIC:

  • Rovnoměrné rozložení zatížení díky konkávní dosedací ploše matice
  • Ztráty předpětí jsou účinně omezeny
  • Předepínací a reakční matice mají stejné rozměry, proto nevyžadují žádný dodatečný prostor

Odpovídá normě ČSN EN ISO 898-2

Vzhledem k tomu, že Reakční matice HEICO-TEC® splňují požadavky normy ISO 898-2, mají stejnou pevnost jako konvenční šestihranné matice a mohou je plně nahradit. Reakční matice HEICO-TEC® nesmí být použity pro předepínání spoje, ale jen na jeho druhém reakčním konci.

KONSTRUKCE A FUNKČNOST

  1. Tělo matice (1) je našroubováno na hlavní závit, stejně jako u běžné matice, ale neutáhne se. Předepínání se provádí z druhé strany šroubu například prostřednictvím Předepínací matice HEICO-TEC®.

  2. Matice dosedá na plochu součásti pouze svým vnějším průměrem, a proto se použije kalená podložka (2) která chrání spojovaný díl před dosedacím tlakem.

Function HEICO-TEC® Reaction Nut

Dosedací plocha Reakční matice HEICO-TEC® je konkávní, a proto se může prohnout ve směru osy šroubu. Tím se zvýší pružnost celého spoje. Spoj s krátkým šroubem je náchylný na únavový lom a samovolné povolení. Spoj s Reakční maticí HEICO-TEC® se chová jako šroubový spoj, který je o 2-3 průměry delší. Je tím odolnější a spolehlivější. Toho je docíleno toliko nahrazením standardní matice Reakční maticí HEICO-TEC®

HEICO-TEC® přehled výrobků

Oblasti použití

Těžký průmysl

Těžký průmysl

Cementárenský průmysl

Cementárenský průmysl

Čerpadla a potrubí

Čerpadla a potrubí