Zkušební laboratoř

Naše interní zkušební laboratoř poskytuje podporu při vývoji a zdokonalování výrobků pro šroubové spoje. Stávající výrobky jsou průběžně testovány podle aktuálních směrnic (např. 25201-4, DIN EN ISO 16047) a to jak interně, tak prostřednictvím nezávislých institucí (např. IMA Dresden, Fraunhofer IPA, DIBt). Zkušební laboratoř také nabízí celou řadu ověřovacích zkoušek použití výrobků HEICO podle specifických podmínek zákazníka. Přítomnost zákazníka v průběhu testování zaručuje optimální spolehlivost zajištění šroubového spoje v konkrétní aplikaci.

Vybavení laboratoře

 • Vibrační zkušební zařízení podle DIN 65151 / DIN 25201-4 / ISO 16130 (M6 - M30 / ¼" - 1 1/8"), max. 250 kN
 • Vibrační zkušební zařízení podle NASM 1312-7
 • Zařízení pro zkoušku utahovací moment/svěrná síla podle DIN EN ISO 16047 (M3 - M42 / #5 - 1 1/2"), max. 1 000 kN / max. 5 000 Nm
 • Zkušební zařízení pro svěrné síly do 5 000 kN, např. pro předepínací matice HEICO-TEC®
 • Zkušební komora se solnou mlhou podle normy DIN EN ISO 9227
 • Vickersovy tvrdoměry podle DIN EN ISO 6507, HV0,05 - HV10
 • Rockwellův tvrdoměr podle DIN EN ISO 6508
 • Zkušební zařízení pro měření ztráty předpětí v důsledku sesednutí
 • Zařízení pro výrobu metalografických vzorků
 • Digitální mikroskop s 2000násobným zvětšením
 • Laboratorní lis 300 kN
 • Tenzometry
 • Spektrometr
 • Moderní software pro sběr a vyhodnocování naměřených dat

Přehled služeb

 • Experimentální testování charakteristik jištění podle DIN 25201-4 příloha B, DIN 65151 a ISO 16130
 • Vyhodnocení utahovacího momentu, montážního předpětí, koeficientů tření atd. např. podle normy DIN EN ISO 16047
 • Zkoušky pro stanovení dovoleného zatížení vnitřních závitů do M20, např. podle DIN EN ISO 898-2 nebo DIN EN ISO 3506-2
 • Metalografická analýza
 • Identifikace materiálu, stanovení chemického složení
 • Použití tenzometrů pro určení sil působících na součástku
 • Výzkum a vývoj
 • Kontrola kvality
 • Zkoušky a protokoly o zkouškách podle požadavků zákazníka
 • Technická podpora zákazníků
 • Technická podpora při výpočtu šroubů podle VDI 2230 část 1
 • Školení a interní semináře
 • Přednášky v rámci odborných fór (např. VDI Knowledge Forum, DVM)

Naše prověřovací a certifikační orgány

 • Kolínská univerzita aplikovaných věd (TH Köln)
 • IMA Drážďany
 • ITS, USA
 • DIBt
 • DNV GL
 • EBA
 • Státní ústav pro zkoušení materiálů Darmstadt (MPA)
 • Univerzita Duisburg/Essen
 • Dr. Sommer technologie materiálů

Privacy settings

We use cookies on our website in order to provide a better user experience. In addition to essential cookies which ensure the performance of our website, you have the option to freely agree to the use of further cookies in order to be able to use our website to its full extent.

Comfort

Comfort cookies give you access to advanced features of the website (e.g. maps or videos) and improve the visitor experience. Use of: Google Maps, Youtube

Statistics

Performance cookies collect anonymous information about your visit and how you interact with our website. This enables us to further develop and improve the functionality of the website. Disabling these cookies may affect the performance of the website.

Basic

Functional cookies, which are essential to optimise the correct appearance of the website.

Refuse
Open preferences