Privacy beleid

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens zijn te vinden in de impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw doorgegeven data via het contactformulier worden door ons verzameld. Dit om b.v. uw vragen en opmerkingen te kunnen behandelen.

Andere gegevens worden automatisch verzameld bij het bezoeken van de website via onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-aanvraag). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een vlekkeloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Voor dit doel en voor verdere vragen over gegevensbescherming, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het adres dat wordt vermeld in de opdruk. Bovendien heeft u het recht om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysehulpmiddelen en hulpprogramma's van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet worden teruggevoerd naar jou. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u informeren over de mogelijkheden van bezwaar in dit privacybeleid.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy Policy

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingsrisico's kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet te garanderen.

Noot voor de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke gegevensverwerkingseenheid op deze website is:

HEICO Befestigungstechnik GmbH
Oesterweg 21
59469 Ense-Höingen
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 2938/805-0
E-mail: mail@heicogroup.com

Verantwoordelijke entiteit is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, e-mail adressen etc.)

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment een bestaande toestemming intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft ongewijzigd door de intrekking.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode. html.

Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, op zichzelf of aan een derde in een standaard, machinaal leesbaar formaat te verwerken. Wanneer u bij een directe overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon aanvraagt, dan zullen wij daar voor zover technisch mogelijk daaraan voldoen.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons stuurt als een websitebeheerder, een SSL of. TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van "http: //" in "https: //" en het vergrendelingssymbool in uw browserlijn.

Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u bij ons indient, niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun oorsprong en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Neem voor meer informatie over persoonlijke gegevens op elk gewenst moment contact met ons op via het aangegeven adres.

Beleid promotionele e-mails

Het gebruik van de gepubliceerde informatie in de context van de contactinformatie voor het afdrukken van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij afgewezen. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-e-mails.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf.

Biehn & Professionals GmbH
Wiesenstraße 32
33397 Rietberg-Mastholte
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 2944/97971-0
E-mail: datenschutz@heico-group.com

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat cookies voor bepaalde gevallen worden geaccepteerd of dat cookies automatisch worden verwijderd en ingeschakeld bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die worden gebruikt om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde, vereiste functies (bijvoorbeeld winkelwagenfunctie) worden opgeslagen op basis van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Server-Log-Files

De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browser type en browser versie
  • Gebruikte besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de toegang tot de computer
  • Tijd van het server verzoek
  • IP adres

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet worden gedaan.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen.

Contact formulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, is daarom uitsluitend op uw toestemming gebaseerd (artikel 6 (1) lit. DSGVO). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerkingsoperaties die zijn uitgevoerd tot de intrekking, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons, tot dat u ons vraagt om het te verwijderen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag is weggelaten (b.v. na voltooiing van uw verzoek) Verplichte wettelijke bepalingen - met name retentieperioden - blijven onaangetast.

 

5. Analysehulpmiddelen en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-Anonimisering

We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of door andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser plug-in

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; het is echter wel mogelijk dat u daarna niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegenereerde cookie wordt verzameld en gerelateerd aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Reclameren tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: schakel Google Analytics uit.

Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Uitbestede gegevensverwerking

We zijn een contractuele gegevensverwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbrief data

Als u de nieuwsbrief op de website wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres en informatie van u nodig, waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en akkoord gaan met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet verzameld of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het leveren van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het registratieformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (artikel 6, lid 1, DSGVO). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken, bijvoorbeeld via de link "Abonnement opzeggen" in de nieuwsbrief.

De gegevens die bij ons worden gedeponeerd met het oog op het verkrijgen van de nieuwsbrief worden door ons uit de nieuwsbrief bewaard tot uw annulering en worden verwijderd na uw opzegging van de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (zoals e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven ongewijzigd.

Brevo

Deze website gebruikt Brevo voor het versturen van nieuwsbrieven. Aanbieder is de Brevo (Sendinblue GmbH), Köpenicker Straße 126, 10179 Berlijn, Duitsland.

Brevo is een organisatie die ons helpt om nieuwsbrieven te verspreiden en te analyseren. De gegevens die u invoert voor het abonnement op de nieuwsbrief worden opgeslagen op de servers van Brevo in Duitsland.

Wanneer u echter geen analyse wilt door Brevo, dan kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Voor dit doel bieden we een link in elk nieuwsbriefbericht. Bovendien kunt u zich direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

Data analyse door Brevo

Met de hulp van Brevo kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Hierdoor kunnen we b.v. kijken of een nieuwsbrief is geopend en op welke links is geklikt. Op deze manier kunnen we o.a. inzien welke links het meest bezocht zijn.

Bovendien kunnen we zien of bepaalde vooraf gedefinieerde acties zijn uitgevoerd na het openen / klikken (Conversiepercentage).

Brevo stelt ons ook in staat de ontvangers van de nieuwsbrief onder te verdelen in verschillende categorieën ("clusters"). In dit geval kunnen we de ontvangers van de nieuwsbrief b.v. verdelen naar leeftijd, geslacht of woonplaats. Op deze manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden aangepast aan de verschillende doelgroepen.

Gedetailleerde informatie over de functies van Brevo vindt u hier: All Product Features | Brevo (ex Sendinblue)

Rechtsgrondslag

Gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (artikel 6 (1) (a) DSGVO). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. De wettelijkheid van de reeds voltooide gegevensverwerkingsoperaties blijft onveranderd door de intrekking.

Bewaartijd

De gegevens die bij ons worden gedeponeerd ten behoeve van het verkrijgen van de nieuwsbrief, worden door ons bewaard tot het moment van uw afmelding in de nieuwsbrief, daarna worden uw gegevens verwijderd van onze servers en de servers van Brevo. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (zoals e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven ongewijzigd.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Brevo op: Privacy Policy Personal Data Protection - Brevo

Contract over de verwerking van de data gegevens

We hebben een contract getekend met Newsletter2Go waarin we Newsletter2Go verplichten, om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.

Webinars

Wij verzamelen en verwerken de aan ons verstrekte persoonsgegevens om het webinar uit te voeren. De verzamelde gegevens omvatten: naam, bedrijf, telefoonnummer, land/regio, e-mailadres en (indien noodzakelijk) functieomschrijving. De wettelijke basis hiervoor is de door u verleende toestemming (Artikel 6, lid 1 AVG). Het privacybeleid van onze webinarpartner vindt u hier https://www.goto.com/de/company/trust.

7. Plug-ins en Tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-pagina van Google. Site-operator is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer je een van onze YouTube plug-in ingeschakelde sites bezoekt, word je verbonden met de servers van YouTube. Het geeft aan de YouTube-server door welke van onze pagina’s u heeft bezocht.

Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, dan kunt u met YouTube je surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens, kunt u het privacybeleid van YouTube raadplegen op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde web lettertypes, verstrekt door Google, voor de uniforme weergave van lettertypes. Wanneer u een pagina opzoekt, laadt uw browser de vereiste web lettertypes in de cache van uw browser om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan leert Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit is vastgelegd in artikel 6, paragraaf 1 van DSGVO.

Als uw browser geen web lettertypes ondersteunt, wordt een standaard lettertype door uw computer gebruikt.

Zie voor meer informatie over Google Web Fonts: https://developers.google.com/fonts/faq Of in het privacy beleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de cartografische service Google Maps via een API. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Wanneer u de functies van Google Maps wilt gebruiken, moet u uw IP-adres opslaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de USA. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we hebben aangegeven op de website. Dit is vastgelegd in Artikel 6, paragraaf 1 van DSGVO.

Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Sociale media

Wij zijn aanwezig in sociale medianetwerken om te communiceren met huidige klanten, geïnteresseerde partijen of om andere gebruikers over onze diensten te informeren. De wettelijke basis voor het gebruik is te vinden in Art. 6 par. 1 pagina 1 van DSGVO.

Wanneer u het betreffende sociale mediaplatform gebruikt, worden communicatiegegevens zoals datum, tijd en IP-adres uitgewisseld tussen u en de betreffende provider. Dit betreft voornamelijk uw IP-adres, wat met name nodig is voor de juiste weergave van inhoud in uw internetbrowser. Als u onze website bezoekt, worden er echter geen persoonlijke gegevens van ons doorgegeven aan de betreffende providers.

Houd er rekening mee dat de providers van de betreffende services uw gegevens kunnen gebruiken voor verdere, eigen doeleinden. Aangezien we geen invloed hebben op de gegevens die door derden worden verzameld en de verwerking ervan, kunnen we geen bindende informatie verstrekken over het doel en de hoeveelheid van uw verwerkte gegevens. Lees het privacy beleid van de serviceprovider voor meer informatie. Hier vindt u meer informatie over mogelijke opposities en over rechten en opties voor de bescherming van uw privacy:

We hebben de volgende pictogrammen voor sociale media en videoplatformen op onze website opgenomen: XING, LinkedIn en YouTube. U kunt de bijbehorende provider in het onderste infovenster van de startpagina herkennen aan het logo. Als u op het vakje of logo klikt en het activeert, wordt u doorgestuurd naar onze officiële social media-pagina of video-platformkanaal. Met deze stap zijn de voorwaarden van de betreffende aanbieder van toepassing.

We hebben geen controle over de gegevens- en gegevensverwerkingsactiviteiten van de provider, noch zijn we op de hoogte van de volledige omvang van deze gegevensverzameling, het doel van de verwerking, de opslagperioden of de verwijdering van de verzamelde gegevens. De operator is als enige verantwoordelijk voor het betreffende platform en de bijbehorende services, evenals voor het privacy-beleid van deze sites.

CAD drawings / 3D models

Op onze website bieden we u de mogelijkheid CAD-tekeningen / 3D-modellen van de HEICO-LOCK®-productserie te downloaden. Wij maken gebruik van de service van de externe aanbieder CADENAS GmbH, u kunt dit bereiken door op het betreffende logo te klikken. Vanaf dat moment is CADENAS GmbH verantwoordelijk voor de verwerking van uw verstrekte persoonlijke gegevens. U kunt meer informatie over de gegevensverwerking door CADENAS GmbH vinden in hun privacy beleid, dat u hier kunt vinden: https://www.cadenas.de/en/company/data-privacy/data-protection-information-partcommunity-members