Fördelar med
HEICO-TEC® Spännmuttrar

 • Enkel
  En handhållen momentnyckel är allt du behöver för att dra åt och att lossa. Inga specialverktyg behövs. Det förenklar underhållet.
 • Snabb
  Manuell förspänning sparar både transport och förberedelsetid jämfört med special verktyg. HEICO-TEC® spännmutter är ofta redan monterad under tiden det tar att förbereda elektriska, pneumatiska eller Hydrauliska verktyg.
 • Pålitlig
  Tryckstiften fungerar som fjädrar och ökar elasticiteten på förbandet. Detta kompenserar sättningar och bibehåller förspänningen.
 • Säker
  Med HEICO-TEC® inbyggda mekaniska flexibilitet agerar skruvförbandet som om klämlängden ökar, vilket gör det väldigt motståndskraftigt mot krafter som verkar för att lossa förbandet.
 • Hållbar
  Den större flexibiliteten reducerar förbandets dynamiska påkänning, vilket gör den mer tålig mot utmattning.
 • Exakt
  Kontrollerad friktionsegenskap ger den bästa åtdragnings och repeterbarheten - garanterat och bekräftat av DNV GL.
 • Återanvändbar
  Eftersom HEICO-TEC® systemet inte blir skadat under montering och demontering kan man återanvända spännmuttern.
 • Kompatibel
  HEICO-TEC® följer kraven enligt ISO 898–2. Du kan enkelt ersätta vilken mutter som helst från samma hållfasthetsklass.
 • Ekonomisk
  Vår effektiva tillverkningsprocess av höga volymer innebär vi kan föra över kostnadsfördelar direkt till våra kunder.

Det bättre alternativet

I jämförelse med konventionella metoder, HEICO-TEC® spännmutter avsevärda fördelar vid förspänning av stora förband, snabbt, enkelt och pålitligt.

ÅTDRAGNINGSPROCESSENS MEKANIK

Vid åtdragning ger gängans stigning upphov till en axiell förlängning och en kraft kallad förspänning.

Problem:

 1. Gängorna deformeras även om de är smorda.
 2. Gängornas deformation ger upphov till förlust av förspänning och reducerad återanvändbarhet av skruven.
 3. Gängfriktion ger upphov till vridspänning som minskar skruvens lastbärande förmåga.
PHYSICS OF BOLT TENSIONING PROCESS

DEN HYDRAULISKA FÖRSPÄNNINGSPROCESSEN

När man drar en skruv med hydraulisk cylinder, sträcks skruven och muttern dras åt för hand. När trycket från hydraulikcylindern släpps dras skruven ihop vilket resulterar i korrekt spänning i skruven.

Problem:

Eftersom muttern inte förspändes när skruven sträcktes, tappas en viss procent i sättningar i förbandet. Endast två tredjedelar av skruvens kapacitet kan utnyttjas.

 

THE HYDRAULIC TENSIONING PROCESS

SPÄNNMUTTRAR MED TRYCKSKRUVAR - PROCESS

I de fall man använder spännmutter med tryckskruvar, sitter tryckskruvarna närmare huvudgängan och har mindre sexkanthuvud.

Problems:

 1. Med mindre plats för att dra åt tryckskruvarna, krävs speciella krafthylsor med tunna väggar till en högre kostnad.
 2. Normalt är detta spännelement inte lika starkt som standard sexkantsmuttrar, och kan inte ersätta vanligt förekommande sexkantsmuttrar.
TENSION NUTS WITH PRESSURE BOLTS PROCESS

Privata inställningar

Vi använder cookies på vår websida för att erbjuda en bättre användarupplevelse. I tillägg till grundläggande cookies vilket garanterar prestandan på websidan, har du möjlighet att frivilligt acceptera användandet av ytterligare cookies och på så sätt ha möjlighet att använda vår hemsida i sin fulla potential.

Komfort

Komfort cookies ger dig tillgång till avancerade funktioner på hemsidan (tex. Karta eller videos) och ökar besökarens upplevelse. and improve the visitor experience. Används för: Google Maps, Youtube

Statistik

Utförande cookies samlar in anonym information om din visit och hur du interagerar med websidan. Detta gör det möjligt för oss ytterligare utveckala och förbättra funktionaliteten på websidan. Inaktivering av dessa cookies kan påverka prestandan på websidan.

Grundläggande

Funktionella cookies, vilka är viktiga för att optimera ett korrekt utseende på websidan.

Vägra
Öppna preferenser