Udržitelnost a odpovědnost

Skupina HEICO nabízí svým zákazníkům spolehlivá řešení v oblasti spojovací techniky již od roku 1900. Jako rodinná společnost máme odpovědnost i za budoucí generace. Jak budou žít? Jak bude vypadat jejich každodenní život? A jak může tradiční skupina HEICO přežít v rychle se měnícím světě?
Jednou z nejdůležitějších povinností naší doby je přispět k udržitelnější ekonomice a společnosti. K tomu patří také zpochybňování sebe sama a přehodnocování řešení. Adaptace a změny byly vždy součástí naší 120leté historie. Proto hledíme do budoucnosti s optimismem a stavíme se této výzvě čelem - s novými nápady, progresivním myšlením, inovativními opatřeními a důkladnou strategií udržitelnosti.

Co znamená udržitelnost pro společnost HEICO?

Koncept udržitelnosti je stále důležitější i v našem každodenním životě. Odkazuje na využívání zdrojů, které zachovává přirozenou regenerační schopnost ekosystémů planety.

Co však znamená udržitelnost konkrétně pro skupinu HEICO?

Zachování zdrojů

Jedním z pilířů naší koncepce udržitelnosti je šetrné využívání zdrojů. Za tímto účelem jsme zavedli systém energetického managementu podle normy DIN EN ISO 50001. Ten zahrnuje nejen dodržování zákonných požadavků, ale také usiluje o neustálé zlepšování energetické výkonnosti. Pravidelné přezkoumávání strategických a provozních energetických cílů nám pomáhá sledovat náš cíl.

Komplexní přepracování naší koncepce měření v rámci probíhající restrukturalizace zajišťuje, že tato koncepce bude v budoucnu ještě transparentnější, přesnější a cíleněji zaměřená.

Energetická účinnost

Naším cílem je získávat 60 % potřebné energie z obnovitelných zdrojů. Usilovně pracujeme na snížení naší celkové energetické náročnosti. V roce 2019 jsme například demontovali galvanické zařízení na výrobu našich čalounických nýtů a nahradili ho procesem lakování.

 

Další energeticky úsporná opatření:
- Využívání lokálního vytápění pomocí kogenerační jednotky (kogenerace)
- Chladič pod širým nebem v rámci oddělení indukčního kalení, takže není nutné chlazení klimatizací.
- Využití odpadního tepla z regenerační spalovny.
- Využití nejmodernějších systémů řízení budov pro výrobu energie
- Snížení spotřeby stlačeného vzduchu pomocí zkoušek těsnosti

Sociální závazek

Naše strategie udržitelnosti se neomezuje pouze na ekologické aspekty. Jsme si vědomi i naší společenské odpovědnosti. Proto podporujeme místní sdružení a organizace a nabízíme školním třídám, mateřským školám a dalším institucím možnosti praktického vyučování ve spolupráci se společností HEICO. Náš výběh pro zvířata HEICO v areálu společnosti v Ense-Höingen je vzdělávacím dobrodružstvím pro malé i velké.

Učňovská příprava a interní školení

Udržitelnost se odráží také v probíhajících vzdělávacích programech. Každoročně nabízíme nejen řadu atraktivních vzdělávacích pozic pro mladé lidi, ale také školíme stávající kolegy prostřednictvím informativních specializovaných vzdělávacích programů.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Blaho našich zaměstnanců je pro nás důležité. Komplexní bezpečnost a ochrana zdraví při práci je proto jednou z našich hlavních priorit. Dodržujeme předpisy týkající se obecné bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i pracovní doby a přestávek, abychom chránili zdraví našich zaměstnanců a předcházeli nemocem z povolání.

Certifikace

Odpovědné využívání životního prostředí a zdrojů je naší filozofií při vývoji výrobků a navrhování našich procesů. Proto je také společnost HEICO Umformtechnik GmbH certifikována podle normy ISO 14001.

Díky této certifikaci jsme si dali za úkol učinit naši výrobu udržitelnější a šetrnější k životnímu prostředí od prvního do posledního kroku. Počínaje nákupem, kdy například suroviny musí splňovat určité normy, přes snižování množství ekologicky škodlivých nebezpečných látek, jako je například ropa, ve výrobě až po snižování množství odpadu, se koncept udržitelnosti vztahuje na celý životní cyklus našich výrobků.

Jsme rádi, že jsme úspěšnou certifikací ISO 14001 učinili další krok k udržitelnější budoucnosti.

 

ÚDAJE O UDRŽITELNOSTI

 

NAŠE ÚSPĚŠNÉ PŘÍBĚHY

Demontáž galvanické jednotky

Demontáž galvanické jednotky

Zjistěte, jak můžeme ušetřit 30 % celkové spotřeby energie kompletní demontáží galvanické jednotky.

Čtěte více

Výběh pro zvířata HEICO

Výběh pro zvířata HEICO

Objevujte, získávejte zkušenosti a učte se: Náš výběh pro zvířata HEICO nabízí praktický vzdělávací obsah.

Čtěte více

Privacy settings

We use cookies on our website in order to provide a better user experience. In addition to essential cookies which ensure the performance of our website, you have the option to freely agree to the use of further cookies in order to be able to use our website to its full extent.

Comfort

Comfort cookies give you access to advanced features of the website (e.g. maps or videos) and improve the visitor experience. Use of: Google Maps, Youtube

Statistics

Performance cookies collect anonymous information about your visit and how you interact with our website. This enables us to further develop and improve the functionality of the website. Disabling these cookies may affect the performance of the website.

Basic

Functional cookies, which are essential to optimise the correct appearance of the website.

Refuse
Open preferences