Prezentacja nowoczesnej technologii hartowania

Grupa HEICO oferuje nowoczesną technologię hartowania indukcyjnego z przeznaczeniem do masowych produktów o małych przekrojach. Dzięki pracy naszych inżynierów mechaników przy wsparciu specjalistów z dziedziny technologii hartowania możliwe było opracowanie i zbudowanie maszyn o wysokim stopniu sterowania procesem oraz wysokiej wydajności jednostkowej.

Proces hartowania indukcyjnego polega na odpowiednim, częściowym hartowaniu kutych na zimno części. Za pomocą tego precyzyjnego procesu hartowania można optymalnie spełnić specjalne wymagania klientów w zakresie twardości powierzchni. Klienci doceniają to rozwiązanie, ponieważ umożliwia ono hartowanie tych fragmentów powierzchni danego elementu, które będą podlegały dużym obciążeniom. Dlatego też szczegółowe wymagania klientów dotyczące skomplikowanej geometrii komponentów są całkowicie do osiągnięcia - wszystko z jednego źródła!

Systemy hartowania indukcyjnego Grupy HEICO stosowane są w zakresach średnich i wysokich częstotliwości. Aby zapobiec pękaniu części są poddawane procesowi odpuszczania w specjalnym piecu. Wysoki stopień kontroli jakości zapewniają testy wiroprądowe, którym poddawane są wszystkie hartowane elementy. Nastęnym etapem sprawdzajacym jakość są metalografia i analiza strukturalna wykonywane we własnym, wysoce zaawansowanym technologicznie laboratorium badawczym przez wyszkolony, specjalistyczny personel. Grupa HEICO dysponuje w pełni automatycznym twardościomierzem pracującym w zakresie obciążeń od 0,05 do 30 kg. Dodatkowo, klienci firmy mają możliwość otrzymania graficznych profili testowych i/lub indywidualnych raportów z testów, potwierdzających spełnienie ich wymagań w zakresie jakości procesu hartowania.

Cały proces hartowania indukcyjnego jest w pełni kontrolowany dzięki zastosowaniu nowoczesnego oprogramowania do monitorowania procesów. Systemy hartowania indukcyjnego i piec do odpuszczania spełniaja wymagania normy CQI-9, która w przemyśle motoryzacyjnym jest wymagana do oceny procesów obróbki cieplnej. Ponadto w trakcie całego procesu prowadzona jest przystosowana kontrola statystyczna procesu. To kolejne narzędzie zapewniające klientom Grupy HEICO optymalną jakość ich hartowanych części.

Przyszły rozwój, doskonalenie i dostosowanie całego zakładu do nowoczesnych standardów technicznych stanowi priorytet Grupy HEICO. Fundamentalnym elementem o kluczowym znaczeniu w tej strategii jest własny wydział produkcji narzędzi. Wykwalifikowani pracownicy są w stanie wykonywać narzędzia i wzbudniki ściśle według potrzeb i wymagań klienta. Ponad 100 lat doświadczeń w produkcji elementów kutych na zimno daje gwarancję relizacji każdego zlecenia i najwyższej jakości. Wraz z całym ukierunkowaniem firmy na wysokie standardy jakości wymagane w przemyśle motoryzacyjnym, powstaje efekt synergii, z którego wszyscy klienci Grupy HEICO odnoszą trwałe i zauważalne korzyści.