DANE TECHNICZNE

Härtedifferenz

1. Różnica w twardości: HHEICO > HMateriał

  • Twardość podkładek klinujących HEICO-LOCK® jest większa od twardości śrub klasy 12.9 i odpowiadających im nakrętek

HEICO-LOCK® twardość

Materiał Twardość
Stal (1.1191)
(hartowanie na wskroś, ocynk płatkowy)
485 ±25 HV0.3
Stal kwasoodporna A4 (1.4404)
(utwardzanie powierzchniowe)
> 520 HV0.05
Stal kwasoodporna 254 SMO® (1.4547)(utwardzanie powierzchniowe) > 520 HV0.05
Winkeldifferenz

2. Różnica w kątach: α > β

  • Kąt nachylenia klinów w podkładce klinującej HEICO-LOCK® (α) jest większy od kąta wzniosu linii śrubowej gwintu śruby współpracującej (β)
  • Różnica w kątach powoduje, że podczas odkręcana śruby następuje przyrost wysokości podkładki klinującej HEICO-LOCK®, który jest większy niż możliwy liniowy ruch śruby wzdłuż gwintu
Reibungsdifferenz

3. Różnica w tarciu: μa > μi

  • Współczynnik tarcia powierzchni klinowej podkładki μi jest znacznie niższy niż współczynnik tarcia powierzchni ząbkowanej μa
  • Dążenie do poluzowania połączenia śrubowego pod wpływem obciążeń dynamicznych powoduje ruch między dwoma elementami podkładki na powierzchniach klinowych, co prowadzi do powstania blokującego efektu klinującego
Vorspannungsdifferenz

4. Różnica w naciągu: Fdyn > Fstat

  • Przyrost wysokości podkładki klinującej HEICO-LOCK® w efekcie dążenia do luzowania prowadzi wzrostu napięcia śruby
  • Wzrost napięcia śruby w stosunku do napięcia wstępnego powoduje blokowanie
KSS Langloch

5. Podkładki klinujące HEICO-LOCK® o powiększonej średnicy zewnętrznej

Podkładki klinujące HEICO-LOCK® o powiększonej średnicy zewnętrznej są zalecane do stosowania w otworach powiększonych lub fasolkowych (najlepiej z nakrętkami lub śrubami kołnierzowymi, na powierzchniach malowanych i w łączeniu elementów z materiałów miękkich (np. aluminium).