Oświadczenie o ochronie danych

1. Podstawowe informacje o ochronie danych

Ogólne wskazówki

Poniższe wskazówki informują o tym, co się dzieje z Państwa danymi, jeśli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe są danymi, za pomocą których mogą być Państwo identyfikowani. Szczegółowe informacje związane z tematem ochrony danych osobowych znajdą Państwo w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych załączonym pod tym tekstem.

Przetwarzanie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej?

Przetrwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez administratora wityny. Dane kontaktowe administratora można pobrać z tej strony internetowej.

Jak przetwarzamy Państwa dane?

Z jednej strony zbierane są dane, które Państwo udostępniają nam sami. Chodzi tu o dane, które wprowadzane są przez Państwa do fromualarza kontaktowego.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasz system IT podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne dotyczące np. używanych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, czasu wizyty na stronie.

Do jakich celów używamy Państwa danych?

Część danych jest zbierana w celu zagwarantowania bezbłędnej pracy strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy Państwa działań, jako użytkowników.

Jakie prawa mają Państwo w stosunku do swoich danych?

Mają Państwo prawo do uzyskania w każdej chwili bezpłatnej informacji o celu przetwarzania Państwa danych osobowych i ich odbiorcach. Mają Państwo również prawo żądać sprostowania, zablokowania lub skasowania tych danych. W tej kwestii oraz w przypadku innych pytań z zakresu ochrony danych osobowych, mogą Państwo zawsze zwracać się do nas na podany w impressum adres. Mają Państwo również prawo do złożenia zażalenia w odpowiednim organie nadzorującym.

Analiza narzędzi i narzędzia oferentów postronnych

Państwa działania internetowe podczas wizyty na naszej stronie internetowej mogą być statystycznie ujmowane i opracowywane. Jest to realizowane przede wszystkim za pomocą plików cookies oraz na podstawie tak zwanych programów analizujących. Analiza tych działań odbywa się z reguły anonimowo i nie może prowadzić do znalezienia Państwa lokalizacji. Mogą Państwo odmówić tej analizy lub zapobiec jej poprzez nie stosowanie pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje w tej kwestii a zwłaszcza o możliwości zgłoszenia sprzeciwu znajdąPaństwo w poniższym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

2. Ogólne wskazówki i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy naszych stron internetowych poważnie traktują kwestię ochorony Państwa danych osobowych podchodząc do niej w sposób godny, stosownie do przepisów o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z oświadczeniem o ochronie danych.

Jeśli używają Państwo tej strony internetowej, zbierane są również Państwa dane osobowe. Dane osobowe są danymi, na podstawie których mogą być Państwo identyfikowani. Niżej załączone oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane zbieramy, jak to robimy i do jakich celów je później wykorzystujemy. Jednocześnie zwracamy uwagę na to, że udostępnianie danych w internecie (np: podczas komunikowania się za pomocą e-maila) nie jest całkowicie bezpieczne. Kompleksowa ochrona danych przed dostępem do nich osób trzecich nie jest wtedy możliwa.

Informacje o organie odpowiedzialnym

Organem odpowiedzialanym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

HEICO Befestigungstechnik GmbH
Oesterweg 21
59469 Ense-Höingen

Telefon: +49 (0) 2938/805-0
E-Mail: mail@heico-group.com

Organ odpowiedzialny to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobwych (takich jak nazwiska, adresy e- mail itp).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko na podstawie udzielonej przez Państwa wyraźnej zgody. W każdej chwili mogą Państwo tę udzieloną zgodę cofnąć. W tym celu wystarczy nieformalna wiadomość wysłana do nas drogą e-maiową. Dokonanie przetworzenia danych przed odwołaniem zgody pozostaje zgodne z prawem.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osobowych, osoba poszkodowana ma prawo odwołać się do właściwego organu nadzoru. Właściwym organem nadzorczym w kwestii spraw ochrony danych jest Federalny Rzecznik ds. Ochrony Danych, któremu podlega nasza firma. Listę rzeczników ds. ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode. html.

Prawo do udostępniania danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, były przekazywane Państwu lub osobom trzecim w standardowym formacie elektronicznym nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli wystąpią Państwo o udostępnienie tych danych innej osobie odpowiedzialnej, zostanie to zrealizowane jedynie wtedy, gdy będzie technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia lub prośby wysyłane do nas, jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane rozpoznają Państwo po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z http:// na “https://” oraz po symbolu blokady w linijce przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam Państwo przesyłają, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie, blokowanie, usuwanie

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o Państwa przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu, celu przetwarzania i odbiorcach, a w razie potrzeby prawo do ich autoryzacji, zablokowania lub usunięcia w dowolnym momencie w ramach obowiązujących przepisów prawa. W przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych mogą Państwo zawsze skontaktować się z nami pod adresem podanym w impressum.

Odmowa przyjmowania e-maili reklamowych

Nie dopuszcza się wykorzystywania danych kontaktowych zamieszczonych w ramach obowiązkowego impressum do przesyłania niechcianych treści reklamowych i materiałów informacyjnych. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podejmowania prawnych kroków przeciw nadawcom tego rodzaju treści reklamowych, jako e-maile w spamie.

3. Rzeczniik ochrony danych osobowych

Ustawowo przewidziany rzecznik ochrony danych odobowych

Ustanowionym dla naszej firmy rzecznikiem ds ochrony danych osobowych jest:

Biehn & Professionals GmbH
Wiesenstraße 32
33397 Rietberg-Mastholte

Telefon: +49 (0) 2944/97971-0
E-Mail: datenschutz@heico-group.com

4. Przetwarzanie danych na naszej stronie

Pliki cookies (ciasteczka)

Strony internetowe często stosują tak zwane pliki cookies. Pliki cookies nie powoduja żadnych uszkodzeń w komputerach i nie zawierają żadnych wirusów. Służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkowników, efektywniejsza oraz bezpiecznejsza. Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi, które są odczytywane przez komputer i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas plików cookies jest tak zwanymi „cookies sezonowymi“. Są one automatycznie kasowane po zakończeniu Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Inne są zapisywane na Państwa urzadzeniu, aż do chwili, gdy zostaną przez Państwa skasowane.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o zastosowaniu plików cookies i pytani o zgodę na ich zainstalowanie. Możliwe jest instalowanie plików cookies w pewnych przypadkach lub całkowite ich wykluczenie, można też aktywować ich automatyczne kasowanie podczas każdorazowego zamykania przeglądarki.

Podczas dezaktywowania plików cookies funkcjonowanie tej strony może być ograniczone. Pliki cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu elektronicznej komunikacji lub w celu udostępnienia niektórych funkcji (np. funkcja koszyka) zapisywane są na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. F DSGVO.
Operator strony jest zainteresowany w zapisywaniu plików cookies w celu optymalizowania swoich usług oraz utrzymywania strony w technicznej gotowości do działania. Jeśli inne pliki cookies zostaną zapisane (np. w celu analizy Państwa działań internetowych), informacje takie zostaną oddzielnie podane w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Pliki Server-Log

Administrator stron, udostępnia i zapisuje automatycznie informacje w tzw. plikach server-log, które Państwa przeglądarka automatycznie nam przekazuje. Są to:

  • typ i wersja wyszukiwarki
  • zastosowany system operacyjny
  • URL
  • nazwa stosowanego komputera
  • czas i serwer
  • adres IP

Zestawienie tych danych z innymi źródłami danych nie odbywa się.

Podstawą tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. F DGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu dotrzymania umowy lub spełnienia waunków przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeśli zezwolą nam Państwo na otrzymywanie zapytań za pomocą formularza kontaktowego Państwa dane wynikające z formularza będą zapisane łącznie z przez Państwa udostępnionymi tam danymi kontaktowymi w celu przetworzenia tego zapytania oraz w przypadku, gdy dojdzie do zadania kolejnych zapytań. Tych danych nie udostępniamy dalej bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych z formularza kontaktowego odbywa się tym samym tylko i wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Mogą Państwo cofnąć swoją zgodę w każdej chwili. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalny e-mail. Dokonanie przetworzenia danych przed odwołaniem zgody pozostaje zgodne z prawem.

Podane przez Państwa w formularzu kontaktwym dane pozostają u nas, o ile nie zażądają Państwo od nas ich wykasowania, odwołają swoją zgodę na ich zapisywanie lub cofną zgodę na przechowywanie danych w konkretnym celu (np. po zakończeniu opracowania Państwa zapytania). Ustawowo obowiązujące uregulowania a w szczególności okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

 

5. Analiza narzędzi i reklamy

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy Google Analytics. Usługodawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używają plików cookies. Są to pliki tekstowe, które są przez Państwa komputer zapisywane i które umożliwiają analizę użytkowania stron internetowych. Informacje zbierane przez pliki cookies o Państwa użytkowaniu stron internetowych są z reguły przesyłane na serwer Google w USA oraz tam zapisywane.

Zapisywanie Google-Analytics-Cookies odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony jest zasadnie zainteresowany w analizowaniu zachowań użytkwników, aby móc zoptymalizować zarówno swoją ofertę jak i swoją reklamę.

Anonimowość IP

Na tej stronie aktywizowaliśmy funkcję anonimowości IP. Dzięki temu Państwa adres IP w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych krajach, które podpisały porozumienie o wspólnej przestrzeni gospodarczej w Europie zostanie skrócony przed przekazaniem go na serwer Google w USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach Państwa pełen adres IP może zostać przekazany na serwer Google w USA, a tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony Google będzie używał tych informacji, aby ocenić Państwa użytkowanie tej strony internetowej w celu zestawienia raportów o aktywnościach oraz wykonywania usług związanych z użytkowaniem internetu w stosunku do operatora strony. Przekazany adres IP przez Państwa wyszukiwarkę w ramach systemu Google Analytics nie zostanie powiązany z innymi danymi Googla.

Browser Plugin

Mogą Państwo zapobiegać zapisywaniu plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania Państwa wyszukiwarki ale zwracamy uwagę, że nie będą Państwo mogli w takim przypadku w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony. Oprócz tego, mogą Państwo zapobiegać przetwarzaniu przez pliki cookies zebranych informacji (łącznie z Państwa adresem IP) i ich przekazywania na serwer Google oraz zapobiegać przetwarzaniu tych danych przez Google, jeżeli zainstalują Państwo niżej podany link udostępniony w Browser-Plugin https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Odmowa przetwarzania danych

Mogą Państwo zapobiegać przetwarzaniu Państwa danych przez Google Analytics klikając na poniższy link. Zostanie aktywowany Opt-Out-Cookie, który będzie zapobiegał przetwarzaniu Państwa danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Wyłącz Google Analytics.

Więcej informacji odnośnie postępowania z danymi przez Google Analytics znajdą Państwo w oświadczeniu o chronie danych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych na zlecenie

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych na zlecenie i w pełni stosujemy ostre przepisy niemieckich organów ochrony danych osobowych podczas użytkowania przez Google Analytics.

6. Newsletter

Dane w newsletterach

Jeśli chcą Państwo otrzymywać oferowany na naszej stronie internetowej newsletter potrzebujemy Państwa adres e-mailowy oraz informacje, które pozwolą nam na sprawdzenie, że są Państwo jego właścicielem oraz zgodę na otrzymywanie newslettera. Inne dane będą udostępniane wyłącznie na drodze dobrowolności. Dane te będziemy wykorzystywać wyłącznie w celu wysyłki żądanych informacji i nie będziemy ich udostępniać osobom trzecim.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Udzieloną zgodę na zapisywanie danych, adresu e-mail oraz używanie go w celu wysłania newslettera mogą Państwo w każdej chwili odwołać za pomocą zamieszczonego w newsletterze linku „wycofaj“. Dokonanie przetworzenia danych przed odwołaniem zgody pozostaje zgodne z prawem.

Udostępnione przez Państwa dane w celu otrzymywania newslettera będą zapisane, aż do rezygnacji z otrzymyweania newslettera, a po rezygnacji skasowane. Dane, które zostały u nas zapisane w innym celu (np. e-mail dla członków) pozostają tym samym nienaruszone.

Brevo

Ta strona internetowa stosuje Brevo w celu wysyłania newslettera. Operatorem jest Brevo (Sendinblue GmbH), Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Niemcy.

Brevo jest usługą, za pomocą której możliwe jest organizowanie i analizowanie przesyłania newslettera. Udostępnione przez Państwa dane w celu otrzymywania newslettera są zapisywane w Niemczech na serwerze Brevo.

Jeśli nie chcą Państwo analizy ze strony Brevo muszą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu w każdym newsletterze udostępniamy odpowiedni link. Mogą Państwo również zrezygnować z newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Analiza danych według Brevo

Dzięki Brevo jesteśmy w stanie analizować nasze kampanie newsletterowe. Możemy np. zobaczyć czy wiadomość newsletterowa została otwarta i które linki zostały otwarte. W ten sposób możemy przede wszystkim stwierdzić, które linki są najczęściej otwierane.

Możemy również stwierdzić, czy pewne wstępnie zdefiniowane działania zostały wykonane po otwarciu danego linku , np. dokonane zostały zakupy.

Brevo umożliwia nam dokonanie podziału odbiorców newslettera na różne kategorie („grona”) według np.wieku, płci lub miejsca zamieszkania. W ten sposób newsletter lepiej dopasowuje się do odpowiednich grup docelowych.

Szczegółowe informacje na temat funkcji Brevo można znaleźć pod linkiem: All Product Features | Brevo (ex Sendinblue)

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych opiera się na Państwa zgodzie (art.6 ust. 1 lit. a DSGVO). Mają Państwo możliwość odwołać zgodę w dowolnym momencie. Dokonanie przetworzenia danych przed odwołaniem zgody pozostaje zgodne z prawem.

Okres przechowywania

Dane, które nam Państwo podają w celu zapisania się do newslettera, będą przechowywane przez nas do czasu rezygnacji z newslettera, a po rezygnacji zostaną usunięte zarówno z naszych serwerów jak i z serwerów newslettera. Dane, które zostały zapisane w innych celach (np. adresy e-mail dla członków) zostaną tym samym nienaruszone.

Więcej informacji o polityce prywatności Brevo można znaleźć pod adresem: Privacy Policy Personal Data Protection - Brevo

Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych

Zawarliśmy umowę z Brevo, w której zobowiązujemy Brevo, do ochrony danych naszych klientów i nie ujawniania danych osobom trzecim.

7. Plugins i Tools

YouTube

Nasza strona internetowa YouTube korzysta z Plugins od Google. Operatorem witryny jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszch witryn połączonych za pomocą Plugins z YouTube, każdorazowo dochodzi do połączenia z serwerami YouTube. Jednocześnie serwer YouTube zawsze powiadomi Państwa, którą z naszych stron Państwo odwiedzili.

Jeśli sąPaństwo zalogowani na swoje konto YouTube, umożliwiają Państwo przyporządkowanie swoich działań internetowych do swojego osobistego profilu. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z YouTube odbywa sie w celu jak najlepszej prezentacji naszej oferty online co pozostaje w zgodzie z artykułem 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji odnośnie postępowania z danymi użytkowników znajdąPaństwo w oświadczeniu o polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Ta strona używa plików web fonts (czcionki sieciowe) w celu przedstawienia jednolitej formy prezentacji, udostępnianych przez Google. Po otworzeniu strony Państwa przeglądarka ładuje wymagane czcionki do pamięci podręcznej przeglądarki, aby wyświetlić teksty prezentacji w poprawnej formie i z odpowiednim rodzajem czcionki.

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi zostać połączona z serwisami Google. Dzięki temu Google dowiaduje się, że nasza witryna internetowa podaje Państwa adres IP. Korzystanie z Google Web Fonts odbywa sie w celu stworzenia jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online co pozostaje w zgodzie z artykułem 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Wenn Ihr Browser Web Fonts nicht unterstützt, wird eine Standardschrift von Ihrem Computer genutzt.

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje plików web fonts, komputer używać będzie czcionki standardowej.
Więcej informacji o Google Web Fonts znajdziecie Państwo pod adresem: https://developers.google.com/fonts/faq i w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Ta strona korzysta z interfejsu API mapowania Google Mapy. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu korzystania z funkcji Google Maps niezbędne jest zapisanie adresu IP. Te informacje są z reguły przesyłane i przechowywane przez serwery w Stanach Zjednoczonych. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps odbywa się w celu stworzenia atrakcyjnej oferty online i umożliwienia łatwego wyszukania miejsc, które wskazaliśmy na tej stronie co pozostaje w zgodzie z artykułem 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji odnośnie obchodzenia sie z danymi użytkowników znajdą Państwo w oświadczeniu o polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.